OVER ONS

HRIF is opgericht in 1997 met als hoofddoel om wereldwijd mensen in nood te helpen. Vooral de behoeftige die leven in een noodsituatie na oorlog, vluchtelingencrisis, aardbevingen, overstromingen etc. HRIF heeft meegewerkt aan meer dan 15.000 transporten wereldwijd sinds 1997.

De focus van HRIF is Gift in Kind (GIK), transport en het uitdelen van goederen. Voor dit doel werken we als dienstverlener met veel hulporganisaties wereldwijd.

Kort gezegd verzamelen we GIK van bedrijven, instelling, organisaties etc. Samen met lokale partners onderzoeken we welke goederen gebruikt kunnen worden in hun distributieprojecten. HRIF werkt samen met de lokale douane en autoriteiten m.b.t. importregels en -reglementen. De goederen worden verdeeld onder kinderen, vrouwen, ouderen en andere kwetsbare groepen. HRIF stuurt voornamelijk kleding, schoenen, dekens, voedsel, medische apparatuur, medicijnen, meubels etc.

De omvang van het verzenden en distribueren van hulpgoederen in nood- en ontwikkelingsprojecten is onvoorstelbaar. Ontvangers van hulp hebben vaak aangegeven dat het ontvangen van hulp een teken is van hoop in een uitzichtloze situatie.

HRIF Kantoor
Rijnkade 12
1382GS Weesp

St. Humanitaire Hulpgoederen
NL75INGB0007016911

E-mail: info@hrif.nl